Điều khoản & Điều kiện


CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Các Điều Khoản và Điều Kiện có hiệu lực từ 18/02/2011 và thay thế các Điều khoản và Điều kiện trước đó. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ các Điều Khoản và Điều Kiện, cũng như những Điều chỉnh theo thời gian hoặc bất cứ những qui định có hiệu lực nào, thì quý khách không được phép sử dụng hoặc truy cập vào các dịch cụ của trang web.

1. Các Định nghĩa

Những qui định sau đây sẽ nêu rõ các Điều khoản và Điều kiện chi phối việc sử dụng, truy nhập và tham gia vào bất cứ dịch vụ “chơi thật” nào được cung cấp bởi FUN88.COM (những từ liên quan như “FUN88”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, hoặc “chúng ta” được coi như các yêu cầu ngữ cảnh) lúc này hay lúc khác (“Dịch vụ(các dịch vụ)”) trên và/hoặc trong địa chỉ website www.FUN88.com, và bất cứ trang web nào khác hoạt động dưới tên FUN88.COM (“Trang web(các trang web)”). Những qui định này cần được đọc kỹ cùng với luật chơi trò chơi bất kỳ (chẳng hạn, “Luật chơi cược”) có thể áp dụng, và bất cứ Điều kiện, Điều khoản nào kiểm soát việc sử dụng Dịch vụ, Phần mềm và truy nhập vào trang web (các trang web) và Thông tin được bao hàm trong đó (cùng với “các Điều kiện và Điều khoản” này).

Cược hoặc “đặt cược” với mục đích của các Điều kiện và Điều khoản này bao gồm, không có giới hạn, đánh cược, đánh bài và cờ bạc được thực hiện liên quan đến bất cứ và/hoặc tất cả Dịch vụ (các Dịch vụ) được cung cấp trên web (các web);

Thiết bị (các Thiết bị) có nghĩa là bất cứ thiết bị gì được dùng để truy cập, bao gồm nhưng không bị giới hạn đối với máy tính bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, dụng cụ cầm tay được sử dụng và truy nhập vào trang web (các trang web) và tham gia Dịch vụ;

Phần mềm có nghĩa là bất cứ chương trình cho máy tính, dữ liệu hoặc bất cứ nội dung nào khác (bao gồm tất cả thông tin người dùng liên quan đến những vật kể trên) được yêu cầu cài đặt vào Thiết bị để cho phép quý khách sử dụng, truy nhập và tham gia vào các Dịch vụ vì mục đích sử dụng, truy nhập và tham gia vào các dịch vụ được kể trên tại web qua Thiết bị của quý khách; và

Cá cược thể thao có nghĩa là hệ thống trò chơi cá cược trực tuyến có khả năng truy nhập và/hoặc được cung cấp tại một phần của website có tên “Thể Thao”, và tất cả các dịch vụ liên quan cũng như các hoạt động cá cược trực tuyến.

2. Chấp nhận

Bằng cách đánh dấu vào hộp thoại “Tôi xác nhận rằng Tôi đủ 21 tuổi và tôi đã đọc, ghi nhớ và chấp nhận các Điều kiện và Điều khoản của Fun88.com” và nhấn vào nút “LƯU VÀ TIẾP TỤC” trong quá trình quý khách đăng ký, quý khách luôn hiểu và chấp nhận rằng:

quý khách đã đọc, hiểu toàn bộ và chấp nhận những Điều kiện và Điều khoản này; và

Những Điều kiện và Điều khoản này thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý (“Thỏa thuận”) giữa quý khách và FUN88 liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Nếu quý khách không đồng ý với bất cứ khoản nào trong các Điều kiện và Điều khoản này, vui lòng đánh dấu vào hộp “Tôi đủ 21 tuổi và tôi đã đọc, ghi nhớ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của FUN88”, không nhấn chuột vào nút “LƯU VÀ TIẾP TỤC”, và đừng cố gắng dùng hoặc tiếp tục bất cứ dịch vụ nào hoặc tải về và/hoặc cài đặt Phần mềm.

3. Sự Sửa đổi

Chỉ duy nhất Chúng tôi có quyền bổ sung, cập nhật và sửa đổi những Điều kiện và Điều khoản này và các Luật Cá cược Nhà cái (hay bất kỳ phần nào từ đó) tại bất kỳ thời điểm và những bổ sung, cập nhật và sửa đổi đó sẽ được công bố trên Trang web. Các Điều kiện, Điều khoản và Luật Cá cược Nhà cái được bổ sung, cập nhật và sửa đổi tại bất kỳ cụ thể sẽ có hiệu lực kể từ lúc được công bố trên Trang Web. Việc tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào các dịch vụ trên hay thông qua trang web và các thiết bị của chúng tôi sau lúc công bố đó, chứng tỏ rằng sự chấp thuận của quý khách về các Điều kiệu Điều khoản và các Luật Cá Cược Nhà Cái đã được sửa đổi và cập nhật mà chúng tôi công bố tại bất kỳ thời điểm nào

quý khách hiểu và đồng ý rằng quý khách phải có trách nhiệm tự kiểm tra xem có bất cứ sửa đổi, cập nhật và/hoặc Điều chỉnh nào không. FUN88 với quyền đơn phương Điều chỉnh của mình sẽ thông báo cho quý khách những thay đổi hoặc cập nhật tương tự. Sự thông báo đó được cung cấp bởi FUN88 bất cứ lúc nào sẽ không tạo thành một ràng buộc đối với FUN88 là phải báo với quý khách những thay đổi, cập nhật hoặc Điều chỉnh.